Фонд

Благодійний мистецький фонд “Золотий лев”

Благодійний мистецький фонд «Золотий лев» є неприбутковою організацією і створений засновниками, об’єднаними турботою про розвиток сучасної культури, як важливої сфери суспільства для забезпечення вільного розвитку театрального мистецтва, як вияву вільної, самодостатньої й суспільно необхідної інтелектуальної діяльності людини.
Фонд є юридичною особою, має власну печатку, юридичну адресу, рахунки в банках у національній та іноземній валютах, відповідну символіку, які реєструються відповідності до чинного законодавства.
Основною метою діяльності фонду є здійснення благодійної діяльності для сприяння розвитку культури, зокрема сучасного театрального мистецтва.
Фонд сприяє здійсненню міжнародного культурного обміну, надає допомогу творчим групам і особистостям у складанні власних концепцій, мистецьких проектів і в організації їх реалізації, надає допомогу талановитій творчій молоді, координує на кооперативних засадах виконання програм національно-культурного розвитку з партнерами різних форм власності, в тому числі з державними, комунальними закладами культури та з іноземними організаціями, об’єднує зусилля та виконання соціальних замовлень та на задоволення потреб в галузі культури і мистецтва.
Для реалізації цієї мети та виконання поставлених завдань Фонд нагромаджує у вигляді добровільних пожертвувань і внесків від фізичних та юридичних осіб як України так і іноземних держав та створює у вигляді доходів від своєї діяльності фінансові, матеріальні, інтелектуальні та інші ресурси і використовує їх, в тому числі й на кооперативних засадах з вітчизняними і зарубіжними партнерами, у вигляді грантів, стипендій, гуманітарної допомоги та інших форм благодійної діяльності.
Для забезпечення гнучкого редагування на соціально-економічні умови мистецької діяльності фонд використовує різні форми діяльності, основними серед яких є :
• організація та проведення у Львові Міжнародного театрального фестивалю «Золотий Лев»
• створення та реалізація мистецьких проектів
• проведення супутніх фестивалів, форумів, симпозіумів, конференцій
• запровадження освітніх та культурних програм
• організація персональних та групових виставок, перформенсів, хепенінгів, концертів, вистав, презентацій, та інших експериментальних мистецьких акцій
• збір, аналіз та поширення інформації про стан та проблеми розвитку сучасного театрального мистецтва в Україні та у світі зі створенням мистецького інформаційного фонду у вигляді збірки книг, каталогів, проспектів, мистецьких періодичних видань та електронних баз даних
• видання інформаційного бюлетня, власного періодичного видання, каталогів, буклетів, тощо
• проведення маркетингових досліджень мистецького ринку, надання менеджерських послуг у сфері культури
• надання послуг для організації замовлень і реалізації творів мистецтва, створення інформаційних сторінок про мистецькі проекти і твори для міжнародної комп’ютерної мережі
• створення і організація діяльності тимчасових творчих театральних та інших колективів, творчих клубів, майстерень, мистецьких ательє, тощо
• організація збору благодійних пожертвувань та внесків від фізичних та юридичних осіб України та іноземних держав для надання одноразової, або систематичної фінансової, матеріальної, організаційної та іншої допомоги у сфері культури та мистецтва
• створення галерей.